Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Deel 2: Belangenvermenging in hoofde van Zandhovens burgemeester Luc Van Hove ?

Deel 2: Belangenvermenging in hoofde van Zandhovens burgemeester Luc Van Hove ?
Lokaal @ Vlaams Belang

Deel 2: Het zwembaddossier

Wat voorafging

Het huidige zwembad van Pulderbos, waar de gemeenten Zandhoven en Zoersel gebruik van maken, zal rond 2025 ophouden te bestaan doordat Reva zal verhuizen naar Hooidonk. Reden om dringend werk te maken van een nieuw project, maar op onze herhaalde vragen hoe het hiermee stond, werd er telkens geantwoord: we zijn er mee bezig, we zoeken nog.

Tot er op de gemeenteraad van 26 november vorig jaar dan plots een selectieleidraad en gunningsprocedure diende goedgekeurd met het oog op een publiek-private samenwerking tussen Zandhoven en Zoersel en een private partner voor het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren van een zwembad.

Het huidige zwembad van Pulderbos, waar de gemeenten Zandhoven en Zoersel gebruik van maken, zal rond 2025 ophouden te bestaan doordat Reva zal verhuizen naar Hooidonk. Reden om dringend werk te maken van een nieuw project, maar op onze herhaalde vragen hoe het hiermee stond, werd er telkens geantwoord: we zijn er mee bezig, we zoeken nog.

Waarbij we lazen dat de gemeenten Zandhoven en Zoersel “in elk geval willen streven naar een zwembad dat de lokale behoefte aan zwemwater kan overstijgen en als een toeristische aantrekkingspool voor de gemeentes kan uitgespeeld worden.” Hetgeen ons duidelijk werd nadat de goede Sint ons een kopij bezorgde van een ‘bindend aanbod’ van Plopsa nv gedateerd van 17 september 2020, om een groots Plopsaqua te bouwen. Waardoor ook bleek dat de selectieleidraad erg opvallend was gebaseerd op het aanbod van Plopsa nv/Studio 100. Tevens bleek dat men de gronden van Reva in Pulderbos voor ogen had, want er was al plaatsbezoek geweest.

Volgens dit aanbod wil Plopsa in Zandhoven een groots Plopsaqua uitbouwen op minstens 35.000 m² met een budget van 27,5 miljoen €, exclusief btw en aankoop van de gronden. Dit zou aan Zandhoven en Zoersel samen jaarlijks 900.000 € (te indexeren) gaan kosten en dit gedurende 25 jaar (of 800.000 € gedurende 30 jaar) waarna Plopsa nv volledig eigenaar zou worden. Voor de gronden wenst Plopsa echter slechts 15 €/m² te betalen, de rest is ten laste van de gemeenten. Het bijhorend parkeerterrein zou betalend worden. Het tarief voor bijvoorbeeld volwassenen zou 5 € bedragen, nu is dat slechts 2 €. Er zou geen plaats zijn voor zwemcompetities enz.

Weerom doelbewust liegen en verzwijgen

Vóór 26 november 2020 werd de gemeenteraad hierover dus voorgelogen, laat staan dat er overleg werd gepleegd. Zelfs in de notulen van het schepencollege is hierover niets terug te vinden.

Op 17 december 2020 werd de gemeenteraad weer bewust voorgelogen door de burgemeester. Een nieuw zwembad via Igean (de intercommunale die thans het zwembad in Pulderbos uitbaat) zou volgens hem 19 miljoen gaan kosten, hetgeen onbetaalbaar is, maar hij verzweeg dat dit werd geraamd voor een complex gebaseerd op 85.000 inwoners, terwijl Zandhoven en Zoersel samen slechts een 35.000 inwoners tellen. Hij vergat ook de inkomsten te vermelden, alsook een beroep te doen op Vlaamse subsidies.

Zonder een onderbouwde haalbaarheidsstudie concludeerde ons CD&V-schepencollege dus dat enkel een groot toeristisch project door een privaatpartner voor Zandhoven zogenaamd rendabel zou zijn.

Ons standpunt

Ook Vlaams Belang is absoluut voorstander van de bouw van een nieuw zwembad aangevuld met wat recreatie, gemeenschappelijk met omliggende gemeenten. Maar wij menen dat de Zandhovenaars en de normale gebruikers van het zwembad zeker niet zitten te wachten op een megalomaan Plopsaqua dat moet dienen als toeristische trekpleister. Het nieuwe Plopsaqua waterpark in Hannuit van (slechts) 4.800 m2 rekent op minstens 400.000 bezoekers per jaar. Men kan zich de verkeersdrukte voorstellen indien jaarlijks nog enkele honderdduizenden auto’s uit Vlaanderen en Nederland naar Pulderbos zouden afzakken. N14, E313 en E34 zijn nu reeds meer dan druk.

Het bekomen van een structureel en financieel haalbaar alternatief voor het huidige zwembad van Pulderbos is een beslissing die nog minstens 25 jaar de financiën van en het leven in onze gemeente zal bepalen. Dit dient dus goed doordacht, ruim onderzocht en vooral zo breed mogelijk gedragen te worden door de gemeenteraad en dus ook de Zandhovense bevolking.

Dankzij Vlaams Belang

Door de commotie hierover liet Luc Van Hove in de pers optekenen pessimistisch gestemd te zijn gezien de ‘stemmingmakerij’ door sommige politieke partijen en speelde hij weerom het slachtoffer.
Dankzij de collega’s van Vlaams Belang werd in juni in de gemeenteraad van Zoersel gelukkig een alternatieve meerderheid gevonden (inclusief CD&V-Zoersel) om een vergelijkende onderbouwde haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren voor een basiszwembad. Ook de gemeenten Ranst en Schilde sloten hierbij aan, zodat ook Luc Van Hove en zijn schepencollege noodgedwongen dienden aan te sluiten.

Spijtig dat door de achterkamerpolitiek van onze burgemeester weerom kostbare tijd en energie werd verspild.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.